Tin tổng hợp

▷ Quá Khứ Của Break Trong Tiếng Anh, Động Từ Bất Qui Tắc Break Trong Tiếng Anh – viettingame

Động từ Break là một trong những động từ được sử dụng trong tiếp xúc hằng ngày, đồng thời cùng lúc xuất hiện rất nhiều trong những bài kiểm tra tiếng Anh, IELTS, TOEIC,…. Vì như thế phía trên là một động từ bất quy tắc nên sở hữu những quy tắc khác so với động từ thường. Vậy quá khứ của Break là gì? Nào hãy cùng Shop chúng tôi tìm hiểu ví dụ hơn trong nội dung bài viết dưới phía trên.

Quá khứ của động từ Break là gì?

Quá khứ của Break là:

Động từQuá khứ đơnQuá khứ phân từNghĩa của động từ
break broke broken bị vỡ/gãy/đứt, làm vỡ/gãy/đứt

Ví dụ:

The enemy were unable to break the codeShe laughed and that broke the tensionI think I’ve broken your phone.

Những động từ bất quy tắc tương tự Break

Động từ nguyên thểQuá khứ đơnQuá khứ phân từ
Awake Awoke Awoken
Choose Chose Chosen
Freeze Froze Frozen
Speak Spoke Spoken
Steal Stole Stolen
Tread Trod Trodden
Wake Woke Woken
Weave Wove Woven

*

Cách chia thì động từ Break

Bảng chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện tại đơn break break breaks break break break
Hiện tại tiếp nối am breaking are breaking is breaking are breaking are breaking are breaking
Quá khứ đơn broke broke broke broke broke broke
Quá khứ tiếp nối was breaking were breaking was breaking were breaking were breaking were breaking
Hiện tại hoàn thành have broken have broken has broken have broken have broken have broken
Hiện tại hoàn thành tiếp nối have been breaking have been breaking has been breaking have been breaking have been breaking have been breaking
Quá khứ hoàn thành had broken had broken had broken had broken had broken had broken
QK hoàn thành Tiếp tục had been breaking had been breaking had been breaking had been breaking had been breaking had been breaking
Tương Lai will break will break will break will break will break will break
TL Tiếp Diễn will be breaking will be breaking will be breaking will be breaking will be breaking will be breaking
Tương Lai hoàn thành will have broken will have broken will have broken will have broken will have broken will have broken
TL HT Tiếp Diễn will have been breaking will have been breaking will have been breaking will have been breaking will have been breaking will have been breaking
Điều Khiếu nại Cách Hiện Tại would break would break would break would break would break would break
Conditional Perfect would have broken would have broken would have broken would have broken would have broken would have broken
Conditional Present Progressive would be breaking would be breaking would be breaking would be breaking would be breaking would be breaking
Conditional Perfect Progressive would have been breaking would have been breaking would have been breaking would have been breaking would have been breaking would have been breaking
Present Subjunctive break break break break break break
Past Subjunctive broke broke broke broke broke broke
Past Perfect Subjunctive had broken had broken had broken had broken had broken had broken
Imperative break Let′s break break

Về Viettingame.com

Viettingame.com - Chuyên trang web tổng hợp những thông tin hữu ích trên internet như thông tin về game, tin tổng hợp
Xem tất cả các bài viết của Viettingame.com →

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *